Na fakultetima 48 bodova i dalje uslov za budžet

Zašto se godinama odlaže primena uslova da se besplatno školovanje ostvaruje samo sa maksimalnih 60 poena

Na fakultetima 48 bodova i dalje uslov za budžet

Izmenama Zakona o visokom obrazovanju, studentima je još jednom omogućeno da se školuju o trošku budžeta ukoliko osvoje najmanje 48 poena. Podsećanja radi, po starom zakonu, studenti bi za upis na budžet morali da imaju svih 60 bodova, odnosno da imaju „očišćenu” godinu, ali se ovaj uslov, zbog loše prolaznosti na fakultetima, odlaže već godinama.

Ipak, treba napomenuti da je broj budžetskih mesta ograničen, kaže Danilo Jeremić, predsednik Studentske konferencije univerziteta Srbije, što praktično znači da će se akademci, ako ne bude mesta na budžetu za sve sa 48 bodova, rangirati prema proseku i nekim drugim kriterijumima.

– Studenti sa osvojenih 48 poena praktično stiču uslov da se rangiraju za budžet, što ne znači da će svako automatski dobiti besplatno školovanje. Fakulteti imaju sopstvene kriterijume za rangiranje, gleda se broj bodova, jer ima i onih sa 60 poena, zatim prosek, godina studija, koju je ocenu student dobio na ispitu, u kojem roku je izašao na polaganje i slično – objašnjava za naš list Jeremić.

Iako je zvanično objašnjenje zašto se i ove godine izlazi u susret akademcima sa nižim pragom za budžet to što mnogi studenti nisu bili u mogućnosti da zbog poplava spreme ispite, javna je tajna da je glavni uzrok činjenica da su predmeti loše bodovani.

U Studentskoj konferenciji univerziteta Srbije (SKONUS) objašnjavaju da je osnovni problem u tome što je loše izračunata opterećenost studenata, pa 48 poena na našim univerzitetima nisu isto što i 48 na nekim drugim evropskim visokoškolskim ustanovama. Problem je, po mišljenju studenata, nastao tako što su pojedini profesori, kada se započinjalo sa ovim procesom, „odokativno” stavljali broj bodova pored svog predmeta.

– Student koji ostvari 48 bodova savladao je 80 odsto predviđenog gradiva za tu školsku godinu i taj rezultat je zadovoljavajući. Drugi je problem što je dodeljivanje bodova studijskim programima rađeno proizvoljno, pa je neophodno zakonski utvrditi precizne kriterijume po kojima će se raditi procena opterećenja studenata – kaže Jeremić.

Prorektorka za nastavu Univerziteta u Beogradu dr Nada Kovačević je mišljenja da su 48 bodova granica koju najveći broj studenata u ovom trenutku može da ostvari.

– Potrebno je rasteretiti gradivo, tako što bi se smanjio broj predmeta na godini i drugačijom organizacijom nastavnih planova i programa. Ako se veštački bude smanjivao broja kredita po predmetima to neće dati rezultate, jer studenti i dalje neće moći da savladaju sve predviđene obaveze – kaže prorektorka Kovačević.

Ove „bolonjske novine”, kada je reč o broju bodova, predviđene su još zakonom 2007. godine, ali je zbog loše prolaznosti na ispitima i protesta studenata „budžetski prag” zastao na 48 poena. Primera radi, da su odmah počele da se primenjuju zakonske odredbe, većina studenata bi izgubila budžetski status.

Studenti su zbog toga protestovali svake godine, bilo je šetnji od Rektorata do Ministarstva prosvete, pa čak i blokada fakulteta, a prosvetne vlasti su problem na kraju rešavale izmenama zakona i odlaganjem podizanja budžetskog praga za narednu školsku godinu.

Da se ipak nešto menja, ukoliko je verovati statistici, pokazuje i poslednja analiza efikasnosti studiranja na UB, po kojoj se broj najtežih predmeta znatno smanjio i sada iznosi između četiri i pet odsto. U poslednje dve analizirane školske godine na Univerzitetu u Beogradu prvo je bilo 13 odsto takozvanih uskih grla, da bi taj broj pao na 11 odsto predmeta na kojima se teško dobija šestica.

-----------------------------------------------------------------

Studenti traže prijem kod Vučića

Kako „Politika” nezvanično saznaje, studenti svih univerziteta u Srbiji organizovaće 25. septembra protest zbog odluke da se ukine apsolventski staž. Oni ne žele da pregovaraju sa ministrom prosvete dr Srđanom Verbićem, već će pre protesta tražiti prijem kod predsednika vlade Aleksandra Vučića i zatražiti pomoć u ostvarivanju prava koje su imale sve generacije apsolvenata pre njih.

Izvor: Politika

Objavljeno: 17.9.2014.