Malo drugačije saopštenje

Ovo je jedno saopštenje puno čuđenja. Čudimo se što studenti protestuju, a čudimo se i što je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja začuđeno.

Malo drugačije saopštenje

Mesec dana nakon što su usvojene izmene Zakona o visokom obrazovanju, studenti su na ulicama, protestuju. U svom saopštenju, u kojem iskazuje čuđenje povodom protesta studenata, Ministarstvo navodi da je SKONUS, najviše studentsko predstavničko telo, učestvovao u javnoj raspravi o Zakonu o visokom obrazovanju, te pohvalio više predloga Ministarstva, i dalje nije pokazao nikakvo neslaganje. Ministarstvo se zatim pita, otkud oni sada protestuju? Na ovo saopštenje, SKONUS daje svoje saopštenje, u kojem optužuje Ministarstvo da iznosi neistine, pogotovo kada kaže da SKONUS nije imao primedbe, o čemu svedoče njihovi dokumenti ali i Izveštaj Ministarstva. Gde je onda kratak spoj?

Ovakvo prebacivanje lopte sa terena na teren jasan je pokazatelj da dijalog između studentskih predstavnika i Ministarstva ne funkcioniše. Mi nećemo sada pretresati dokaze jedne i druge strane, jer bi to značilo da „od muve ne vidimo medveda“. Hoćemo da ukažemo na veliku boljku ovog i svih budućih procesa donošenja odluka gde studenti treba da uzmu aktivnu ulogu.

Ministarstvo, mi smo začuđeni vašim čuđenjem. Studentsko organizovanje je godinama unazad primer šarade i loše predstavničke demokratije. Studentski predstavnici nemaju podršku među studentima - mali broj studenata je zainteresovan za studentsko organizovanje,  pa samim tim i mali broj njih glasa na izborima. Bilo je primera neregularnih izbora, dok studentsko organizovanje uz artikulaciju i zaštitu interesa studenata često ima i crtu unosnog posla za pojedine studentske predstavnike (organizovanje ekskurzija, putovanja, žurki itd). Takođe, uticaj političkih partija na studentsko organizovanje u Srbiji je zabrinjavajuće visok, od univerzitetskog do nivoa fakulteta, te su studentski parlamenti često sa pravom percipirani kao filijale pojedinih partija (a čak se otvoreno i pominje koja partija je uticajna na kom fakultetu ili među kojom studentskom parlamentarnom grupom). Predlog Zakona o studentskom organizovanju skuplja prašinu u nekoj fioci, a sistem funkcioniše kao perpetuum mobile iz godine u godinu. Studenti su na ulicama u oktobru, SKONUS i Ministarstvo se dogovore, i tako do sledeće akademske godine. Vama postavljamo pitanje – da li je SKONUS osnovan da predstavlja studente ili da obezbedi deklarativno učešće u procesu donošenja odluka ali ne i pravo? Vratimo se sada iz oktobra nekoliko meseci unazad, kada su se donosile odluke o ovim izmenama, i kada je, za razliku od sada, moglo biti dijaloga između studenata i Ministarstva. Nekog dijaloga je izvesno i bilo. SKONUS je zastupao interese studenata i Ministarstvo je smatralo da je to dovoljno. Da se Ministarstvo kojim slučajem opredelilo za proaktivni pristup javnoj raspravi, na poziv za učešće u javnoj raspravi odazvalo bi se i nešto studenata. Pomenimo, jer nije sasvim beznačajno, da je interese privatnih fakulteta zastupalo Udruženje privatnih visokoškolskih ustanova, ali i pojedini privatni fakulteti zasebno.

Studenti, začuđeni smo što vas ne interesuje ko sedi u studentskom parlamentu vašeg fakulteta (ili bilo kom drugom parlamentu) i koje se odluke donose u vaše ime? Zašto je za sve vas oktobar najaktivniji mesec, kada se na ulicu izlazi svakog drugog dana, a onda vas nema tokom cele godine. Gde ste da se bunite za druge probleme visokog obrazovanja u Srbiji (a ima ih)? Zar su školarine, rokovi i bodovi najveći problemi našeg visokog obrazovanja? Ako jesu, onda ništa.

Iako podržavamo princip slobode govora i okupljanja kao način artikulacije interesa svih posebnih grupa, te samim i pravo studenata na proteste, smatramo da zahtevi studenata nisu u potpunosti već samo delimično opravdani te pozivamo predstavnike studenata i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na dijalog da bi se rešili problemi koji su izazvali ovakvu reakciju studenata. 

Tim Centra za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole