BEOGRAD: Uskoro prvi katolički fakultet u Srbiji!

Rimokatolička crkva dobila je zeleno svetlo za osnivanje Teološkog fakulteta. Posle skupštinske overe sporazuma o saradnji naše zemlje i Vatikana, ispunjen je prvi uslov za formiranje prve katoličke visokoškolske ustanove u Srbiji.

BEOGRAD: Uskoro prvi katolički fakultet u Srbiji!

Ovaj akt, koji su letos potpisali šef diplomatije Srbije Ivica Dačić i sekretar Svete stolice za odnose sa stranim državama nadbiskup Dominik Mamberti, prelomna je tačka u školovanju sveštenika ove konfesije. Sporazum istovremeno omogućava priznanja akademskih titula katolicima koji su ih stekli diplomama visokih verskih škola u inostranstvu.

Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar kaže da je uvođenje mogućnosti za osnivanje visokih škola dokaz dobrih odnosa Srbije i Vatikana. On pozdravlja potvrdu potpisanog sporazuma, ali i kaže da on automatski ne znači osnivanje fakulteta.

- Najvažnije je da smo stvorili mogućnost razmene iskustava na području prosvete - objašnjava Hočevar. - U praksi će moći da zaživi tek kada budu doneta i dodatna akta koja će dopuniti sporazum. Nadam se da će to biti u skorašnje vreme.

U Beogradskoj nadbiskupiji kažu da će buduća škola biti slična Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, koji danas radi u sastavu Univerziteta u Beogradu. Katolici u Srbiji godinama imaju problem sa teološkim školovanjem. Kako kod nas ne postoji adekvatna visokoškolska ustanova, bili su prinuđeni da bogoslovska znanja stiču u okruženju - Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Italiji... Veliki problem bilo je priznavanje diploma i titula, koje u Srbiji nisu automatski važile.

- Budući fakultet biće značajniji za katoličke vernike u Vojvodini, gde ih je neuporedivo više nego u Beogradu - objašnjava Milutin Novaković, kancelar Beogradske nadbiskupije. - Praksa da je Rimokatolička crkva pokrovitelj visokih škola postoji svuda u svetu. Fakulteti koji se osnivaju ne moraju nužno da budu teološki, već mogu biti i iz svih drugih oblasti.

Novaković napominje da je reč samo o prvom koraku, jer tek predstoji procedura osnivanja i okupljanje nastavničkog kadra zbog čega je sve još na dugom štapu.

Da je prvi efekat usvajanja Sporazuma samo stvaranje uslova za osnivanje visokoškolske ustanove, rečeno nam je i u Ministarstvu prosvete. Pomoćnica ministra Zorana Lužanin kaže, za "Novosti", da sa Nabiskupijom nije bilo razgovora o otvaranju neke određene obrazovne ustanove.

- Ovakve sporazume Srbija ima sa velikim brojem država - objašnjava ona. - Sigurno je da će ta vrsta saradnje biti na obostranu korist. Na primer, ukoliko naši studenti žele da koriste njihove arhive, to će im ubuduće biti olakšano. Ukoliko Nadbiskupija bude želela da osnuje fakultet, za njih će važiti ista pravila iz Zakona o visokom obrazovanju kao i za sve ostale.

To, između ostalog, znači da bi morali da budu deo nekog postojećeg univerziteta, ili da osnuju sopstveni.

OSNOV - ZAKON O CRKVAMA

Sporazumom o saradnji Srbije i Vatikana predviđeno je da se dve strane slažu da na osnovu Zakona o crkvama i verskim zajednicama i propisa kanonskog prava, Katolička crkva u Srbiji ima pravo da osnuje i vodi institucije visokog obrazovanja za crkvene potrebe, kao i za druge predmete na nivou visokog obrazovanja.

Izvor: Press

Objavljeno: 22.1.2015.