SPREMITE REČNIK I MARAMICE ZA PLAKANJE: Kako bivši BK Univerzitet reklamira svoje studije

Ako ne znate šta je “svekoliki sveobuhvat”, “implikujuća kritičnost” ili “embrionalno–pojmovno”, dobro udahnite (i pripremite rečnik) pre nego što nastavite da čitate ovaj tekst. To je tek deo jezičkih “ukrasa” kojima Alfa Univerzitet, bivši BK, kiti jedan od svojih novijih studijskih programa.

SPREMITE REČNIK I MARAMICE ZA PLAKANJE: Kako bivši BK Univerzitet reklamira svoje studije

Reč je o, kako se navodi na sajtu, studijskom programu KULTUROLOGIJA I KOMUNIKO-LOGIJA. Nedavno je otvoren na Fakultetu za ekonomiju i političke nauke (FEPN) Alfa Univerziteta, a njime rukovodi dr Blažo Perović, poznatiji kao kandidat za predsednika Srbije ispred JU bloka 1997.

Evo kako izgleda Perovićev program:

“Studijski program KULTUROLOGIJA I KOMUNIKOLOGIJA, utemeljujući se, uz odgovarajući program EKONOMIJA, kao jedan posve originalan, atraktivan i kritički intrigantan, FEPN - FAKULTET ZA EKONOMIJU I POLITIČKE NAUKE, polazi (insistirajući na par predmetnih specifikuma), koji su „semenište“ njegove dalje – III i IV godina, master i doktorske studije – posve autentične i produktivne artikulacije) – od, uglavnom, zajedničkog, temeljišnog, dvogodišnjeg programskog korpusa „otvarajućih“ predmeta (daljih) studija ekonomije, odnosno, kulturologije i komunikologije.”

Niste razumeli? Možda će vam sledeći pasus pomoći.

“Elem, in medias res, završne godine osnovnih studija, master i, kasnije, doktorske studije – artikulisane su i konceptualno strukturirane tako da, svekolikim sveobuhvatom, insistiraju na svemu što je relevantno za, kompetentnošću, eminentno profesionalan i, implikujućom kritičnošću, visoko moralan, objektivnošću, civilizacijski produktivan, te i istorijski opravdan, studij KULTUROLOGIJA I KOMUNIKO-LOGIJA.”

A šta se sve uči na ovom programu?

“Konsekventno, na svim nivoima studija, inkorporirano je, enciklopedijski, sve što treba reći, saznati i pamtiti o svemu što, s punom kompetencijom, valja naučiti i profesionalno pronositi; ali, istovremeno, definiciono je eksponirano i desetak, sintagmo-retorički, posve originalno formulisanih predmeta, koji (bez ikakvih „lebdećih“ pretenzija i lažne skromnosti) dramatično nadilaze konvencionalnu jalovost i „civilizacijsku“ sklerotičnost „sličnih“ naučno-nastavnih definicija i sadržaja predmeta iz oblasti žurnalizma i kulturološki „aranžirane“ komunikologije!?!”

Embrionalno–pojmovno ili rodoslovno-genealoški?

“Zbog efektnosti sažetog izlaganja relevantnog, deduktivno ćemo saopštiti suštastvo onoga što studijskim programom KULTUROLOGIJA I KOMUNIKOLOGIJA – nudimo, hoćemo i možemo.
Uprkos činjenici što ove školske godine počinjemo s nastavom na prvoj godini osnovnih studija i jedinoj godini master studija – zbog efektnije preglednosti i odgovarajuće saznajnosti, prezentiraćemo četvorosemestralni artikulum doktorskih studija (iako ćemo s njihovom realizacijom, iz proceduralnih razloga, početi nešto kasnije), jer, svi predmeti u tom korpusu sabrani, embrionalno – pojmovno ili rodoslovno-genealoški, inkubirani su u predhodećim nivoima studija.

I baš kao što kažu, posve sigurno su “drukčiji od drugih”

“Dođite, upišite se na naš Fakultet, i uverite se zašto smo na najvišem nivou profesionalne kompetentnosti i, posve sigurno, originalniji i drukčiji od drugih!”

Izvor: 24 sata

Objavljeno: 27.1.2015.