Dekanima malo dva mandata

Ministarstvo prosvete: kazne za fakultete koji treći put biraju iste dekane – BU: zakon ne kaže da dekan ne može da ima i treći mandat u radnom veku

Dekanima malo dva mandata

Dekani fakulteta u Srbiji nemaju pravo da budu na toj funkciji više od dva puta – stav je Ministarstva prosvete koji je ovih dana uzburkao duhove na univerzitetu i izazvao žestoku reakciju većine profesora. Budući da je ovo izborna godina na svim fakultetima i univerzitetima, ovako pravno tumačenje – da dekani mogu da ostanu u dekanskoj fotelji najviše šest godina, odnosno u dva vezana mandata od po tri godine, prosvetne vlasti su poslale na adresu svih fakulteta još 14. januara.

Prosvetne vlasti su zapretile i novčanim kaznama u slučaju da fakulteti ipak odluče da izaberu dekana mimo zakona i upozorile da se dekani ne služe mahinacijama poput promene naziva ili sedišta fakulteta kako bi se domogli trećeg mandata.

Ovaj dopis, koji je i „Politika” dobila, uzdrmao je uvreženo mišljenje na fakultetima da se član o samo dva mandata „resetuje” svaki put kada se donese novi zakon o visokom obrazovanju i da po toj logici – neko može do penzije da sedi u fotelji dekana.

Kako nezvanično saznajemo, čitava priča se „zakuvala” kada se kandidat za prvog čoveka jednog beogradskog društvenog fakulteta žalio Ministarstvu prosvete jer mu je osporeno pravo da ponovo bude dekan (a bio je na toj funkciji u nekoliko navrata po osnovu raznih zakona).

U međuvremenu, zasedao je rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu, kao i Senat BU i po svemu sudeći, profesori su rešili da se ogluše o mišljenje Ministarstva prosvete, jer ono nije – pravno obavezujuće, kako smatra i dekan Pravnog fakulteta profesor dr Sima Avramović.

– Nijedan ministar, pa ni kolega Verbić nije pravno lice da tumači zakon, zna se ko to tumači, valjda to radi zakonodavni odbor pri skupštini. Zakon je tu vrlo precizan i on kaže da mogu dva mandata u cugu, ali ne kaže da ne može i treći za života. Ovo je zvaničan stav prve škole za pravo u Srbiji, koji su na sednicama Senata izneli i predsednik Odbora za statutarna pitanja BU profesor prava Zoran Mirković, kao i dekan Avramović – kaže za naš list dekan Mašinskog fakulteta profesor dr Milorad Milovačević.

Na pitanje koji je njemu ovo mandat i da li će se ponovo kandidovati, on odgovara – „Ovo mi je drugi mandat i hvala bogu, nikad više.”

Profesor dr Marko Atlagić, poslanik Srpske napredne stranke i član Odbora za prosvetu, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kaže za „Politiku” da je šokiran ovakvim stavom dekana.

– Ja sam šokiran i voleo bih da to dođe do Odbora za prosvetu, odgovorićemo vrlo rado i temeljno. Zakon je vrlo jasan – oni ne mogu da budu na čelu fakulteta više od dva puta. Nažalost, imamo primere da je neko dekan i po 24 godine. Takvih imate u Srbiji koliko hoćete, sve je u visokom obrazovanju moguće, čak i da se menja jedno slovo u nazivu fakulteta samo da bi neko ostao na funkciji – kaže profesor Atlagić.

Dekani su, po njegovim rečima, na mnogim fakultetima postali „gospodari života i smrti” i služe se raznim mahinacijama kako bi ostali na funkciji, jer je „korupcija ovde veća nego u građevini”.

Bilo je primera na nekim vojvođanskim fakultetima, pa je reagovao i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, da se dekani kandiduju ponovo za istu funkciju godinu dana pre odlaska u penziju, jer im se tako produžava radni vek za još dve godine.

Atlagić, međutim, kaže da se ovo slovo zakona ne odnosi na one koji su bili dekani tokom devedesetih godina, to jest pre donošenja takozvanog bolonjskog Zakona o visokom obrazovanju 2005. godine.

Ono što nije jasno u čitavoj priči jeste zašto profesori nisu do sada pokušali da promene član koji je, po njihovom mišljenju, sporan i zašto smatraju da je moralno da neko bude na ovoj funkciji punu deceniju i duže. Jer, zakonodavac je s pravom osmislio ovakav član – kako bi se smanjila mogućnost korupcije i nepotizma i kako bi ovakve funkcije bile dostupne što većem broju ljudi, pod uslovom da poseduju odgovarajuće kvalifikacije.

U Ministarstvu prosvete nezvanično saznajemo da do sada nije stigla nijedna pritužba, niti primedba na ovaj član kada se menjao Zakon o visokom obrazovanju.

A u dopisu koji je poslat fakultetima na početku ove godine, doslovce piše da je Ministarstvo prosvete uočilo pojavu da jedan broj visokoškolskih ustanova ne poštuje zakon prilikom izbora organa poslovođenja, a koji jasno navodi da se „organ poslovođenja bira na period od tri godine, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora”.

Takođe je, i u propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, bilo utvrđeno da isto lice može biti birano za tu funkciju najviše dva puta u toku svog radnog veka.

Ministarstvo je na kraju ovog dopisa upozorilo fakultete i dekane da će u narednom periodu da pojača nadzor i obratiti pažnju na zakonitost izbora prvih ljudi visokoškolskih ustanova i preduzeti odgovarajuće mere ukoliko utvrdi da se krši zakon.

Izvor: Politika
Objavljeno: 14.2.2015.