Komisija za ocenu Šapićevog doktorata obustavila rad

Šanse da se ovaj postupak nastavi veoma su male, kaže profesor dr Zlatko Stefanović, rektor Univerziteta „Union”

Komisija za ocenu Šapićevog doktorata obustavila rad

Komisija za ispitivanje navoda o plagijatu u doktorskoj disertaciji Aleksandra Šapića obustavila je rad nezadovoljna, jer su rezultati njenog preliminarnog izveštaja razmatrani na sednici Senata i komentarisani u medijima, saopštio je Rektorat Univerziteta „Union”.

„Šanse da se postupak ispitivanja navoda o plagijatu nastavi veoma su male”, naveo je rektor Zlatko Stefanović.

Univerzitet je, kako kaže Stefanović, veoma teško pronašao članove koji su prihvatili ovaj posao. Senat može da formira novi tim stručnjaka koji bi se bavio Šapićevim doktoratom, ali to je gotovo neizvodljivo.

Rektor je u saopštenju naveo da nema ništa sporno u tome što je Senat razmatrao rad komisije, jer su je oni angažovali. Komisija, kako kaže Stefanović, nije formirana kao tajna, niti će rezultati njenog rada biti tajna za javnost.

– Jedan od članova komisije dostavio je preliminarni izveštaj koji navodi na sumnju da ispitivanje navoda o plagijatu nije obavio nepristrasno – naveo je rektor u poslednjem obraćanju javnosti.

Komisija u čijem su sastavu bili docent dr Miodrag Koprivica, profesorka dr Neva Maher i profesor dr Hasan Hanić, podelila je posao, pa je svaki od članova bio u obavezi da oceni po jedan deo disertacije. U preliminarnom izveštaju dr Koprivica je našao da postoji 73 odsto preuzetog teksta bez navođenja izvora, a profesorka Maher da je preuzeto 66 odsto materijala. Profesor Hanić je, kako stoji u saopštenju rektora ovog univerziteta, našao samo 0,4 odsto preuzimanja.

Sekretarijat univerziteta je zaključio da je u delu kojim se bavio dr Hanić bilo znatno više preuzimanja, pa je rektor predložio da se umesto Hanića imenuje novi član komisije. Ovaj predlog nije naišao na podršku većine u Senatu i Hanić nije razrešen dužnosti.

Ipak, nakon što je profesor Hanić obavestio kolege da je Senat razmatrao njihove preliminarne izveštaje i da je rezultate rada izneo u javnost, komisija je odlučila da prestane sa radom.

„Takođe, došli smo do saznanja da je u izveštaju komisije navedeno da je Aleksandar Šapić autor šest radova, što se, proverom u dostupnim bazama podataka, pokazalo kao netačno. Radovi postoje, ali su njihovi autori neka druga lica i verujem da javnost ima pravo da to zna”, naveo je rektor Stefanović u svom saopštenju.

Profesor dr Hasan Hanić, redovni profesor Beogradske bankarske akademije, izjavio je za „Politiku” da nikakav preliminarni izveštaj komisija nije uputila rektoratu već je Senat „ocenjivao” zaključke koje su članovi pripremili za međusobnu razmenu.

– Komisija za ispitivanja naloga o plagijatu Šapićeve disertacije sastala se samo jednom i tada smo podelili posao. Dogovorili smo se da u toku rada razmenjujemo iskustva i zaključke. Analizu mog dela videle su kolege, ali Rektoratu sam poslao informaciju da je plagijat samo 0, 4 odsto rada, kao što je objavljeno na sajtu „Peščanika”. Nije reč ni o kakvom preliminarnom izveštaju koji bi trebalo da bude razmatran od strane Senata, već o prostoj razmeni informacija između kolega koja ne bi smela da bude pojedinačno ili u celini javno razmatrana i komentarisana – objašnjava dr Hanić, uz opasku da njegova analiza ne bi trebalo da bude sporna kada se uzme u obzir naučno iskustvo koje poseduje.

Hasan Hanić ističe da je svojevremeno osporavao prijavu Šapićeve doktorske teze, ali da je bio u manjini.

Izvor: Politika

Objavljeno: 28.2.2014.