Biološki fakultet između plagijata i kvadrata

Godinama kukamo za zgradom i volela bih da smo o tome pročitali u „Politici” na prvoj strani, a ne o slučaju profesorke Radenović – kaže profesor dr Jelena Knežević-Vukčević

Biološki fakultet između plagijata i kvadrata

– Dekanski kolegijum Biološkog fakulteta je bio taj koji je pred Odborom za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu pokrenuo proceduru zbog sumnje da postoji etički problem i ja ću se kao dekan povinovati svakoj odluci koju taj organ bude doneo u slučaju naše profesorke Lidije Radenović – rekla je u razgovoru za naš list profesor dr Jelena Knežević-Vukčević, koja je na čelu Biološkog fakulteta šest godina i u septembru završava svoj drugi i poslednji mandat.

Ona je pristala na razgovor posle teksta koji je „Politika” objavila 19. februara pod naslovom „Profesorka Biološkog fakulteta pred Odborom za etiku BU”, u kojem smo otkrili da još jedna plagijatorska afera potresa univerzitet, ali se to, kao i mnogi drugi slični slučajevi, krije od očiju javnosti.

Podsećanja radi, naš list je došao do dokumenta u kojem se navodi da je profesor dr Lidija Radenović koja predaje Fiziologiju životinja i čoveka, plagirala i autoplagirala svoje radove, ali o ovom slučaju apsolutno niko na Biološkom fakultetu niti univerzitetu nije želeo javno da progovori, imenom i prezimenom. Uspeli smo jedino da dobijemo potvrdu od prorektorke BU dr Ivanke Popović da je u toku postupak pred Odborom za profesionalnu etiku, koja nam je rekla da ćemo biti obavešteni kada odluka bude doneta.

Ono što smo saznali od advokata koju je profesorka angažovala u ovom slučaju, jeste da će ona biti neko ko će odlučivati o dobitnicima sredstava u okviru „Horizonta 2020” i programa „Marija Sklodovska-Kiri”, pa da je moguće i da je u pitanju zakulisana igra kolega zbog odlučivanja o novcu u Briselu.

U ponedeljak je posle pisanja našeg lista održana i sednica katedre na kojoj profesor Radenović radi, a koju je prekinuo naš poziv baš u trenutku kada se raspravljalo o ovom slučaju, što je bio povod za nove komentare o tome ko su „Politikini” izvori i da li je moguće da se fakultet prisluškuje.

Ko su naši izvori i odakle nam informacije, pitala je i profesorka Knežević-Vukčević, koja nas je juče primila u dograđenom dekanatu koji se nalazi na terasi zgrade Filološkog fakulteta veličine 2,5 sa 3,5. Ona nam je odmah rekla da je svesna da demanti nema istu snagu kao i prvi tekst i rekla da je veću štetu fakultetu naneo naš članak nego boravak profesorke Radenović u Briselu.

– Biologija je uvek kuburila sa prostorom, svi nastavnici i saradnici sede jedni drugima na glavi. Mi godinama kukamo za zgradom i godinama pokušavamo da rešimo taj problem, ali stvari idu strašno sporo i volela bih da smo o tome pročitali u „Politici” na prvoj strani, a ne slučaju profesorke Radenović.

Posao i zadatak novinara jeste da komentariše i postavlja pitanja uvek kada je u interesu javnosti da zna, čak i kada su sudski postupci u pitanju. „Politika” piše i o Miškoviću i o prebijanju brata premijera, zašto ne bi i o profesorki za koju postoji sumnja da je plagirala svoje radove, jer je pre svega u interesu studenata i profesora, ali i fakulteta da se zna istina.

– Moj stav je bio da slučaj ne treba komentarisati dok neko kompetentan ne donese odluku, odnosno dok se ne završi postupak pred nadležnim organom.

Dakle, ko je pokrenuo postupak?

Fakultet je pokrenuo postupak, jer nije mogao da se ogluši o činjenice do kojih smo došli. Fakultet nema telo koje se bavi etičkim pitanjima, ono postoji samo na nivou univerziteta. Zato fakultet nije mogao da preduzme više od od onoga što je preduzeo – obratio se Odboru za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta i dostavio materijal koji smo imali.

Ko je dostavio taj materijal, Nastavno-naučno veće, profesori…?

Dekanski kolegijum, dakle uprava fakulteta, kojoj su se obratili naši zaposleni. Mi smo formirali komisiju, pogledali materijal i komisija je zaključila da tu postoji etički problem. Mi smo sav taj materijal prosledili prošle godine odboru koji u tom trenutku nije radio, jer je nekoliko članova otišlo u penziju, pa se čekalo da se izabere novi. Čim je izabran novi odbor, on je počeo sa radom i mi smo krajem prošle godine dobili informaciju da je odbor pokrenuo postupak i to je poslednja vest koju ja imam. Ja nisam tražila da odbor pokrene postupak, već da razmotre činjenice i ukoliko smatraju da postoji povreda etičkog kodeksa, pokrenu ili ne pokrenu postupak, to je bilo na njima. Ja ne znam šta će on da zaključi i kakvu kaznu će da predloži…

Šta ćete vi kao dekan uraditi u slučaju da odbor donese nalaz koji je nepovoljan po profesorku Radenović?

Ja moram da se povinujem onome što bude zaključio Odbor za profesionalnu etiku, koji je naš nadređeni organ o tom pitanju.

Da li je tačno da je profesorka ključni igrač za odlučivanje o parama za naučne projekte u Briselu?

Ne, to su poluinformacije. Neće ona odlučivati o tome ko će dobijati koliko para, to nije tačno. Profesorka se prijavila da bude ocenjivač za projekte u Briselu i za to je morala da priloži svoj si-vi. Tamo piše da je ona profesorka Biološkog fakulteta, kao ime i prezime, ali ne u svojstvu Biološkog fakulteta, niti Univerziteta u Beogradu, niti u ime Srbije. U tom programu „Horizont 2020” ogroman je broj projekata iz najrazličitijih zemalja i institucija, ona će biti recenzent iz oblasti u kojoj je kompetenta i to nema nikakve veze sa nama.

Da li je tačno da fakultet nije dozvolio profesorki da ide u Brisel?

Ne, objasniću. Ona je tražila da ide u Brisel, jer je njena katedra dala saglasnost kao i njen Institut za fiziologiju, tako da smo stavili kao tačku dnevnog reda „odsustvo radi učestvovanja na naučnim skupovima ili stručnog usavršavanja” na Nastavno-naučnom veću. Na veću je neko rekao da se protiv nje vodi postupak i da nije u redu da ide u Brisel, što se završilo pojedinačnim glasanjem, što je neuobičajeno, ali je bilo neophodno. Većina se uzdržala.

Kako ste vi glasali?

Ja sam bila za to da joj se da odobrenje za odlazak, jer ne mogu nikoga da osudim dok je postupak u toku i ne mogu nikoga da sprečim da radi svoj posao. Dozvolila sam joj da koristi godišnji odmor i koliko znam, ona je ove nedelje u Briselu.

Dobro, ali vi ste profesor, dekan, stručnjak, pretpostavljam da ste pogledali nalaze komisije i upoređivali radove, kao što smo i mi radili nedeljama, tu su stranice i stranice dokaza, kakav je vaš stav prema ovom slučaju?

Moj stav je da je ona uradila nešto što nije u redu. Ne bih ja ovo poslala na univerzitet da nismo mnogo razmišljali o tome, jer ne možemo da dozvolimo zbog naših profesora i studenata da se ovakve stvari događaju.

Ukoliko odluka odbora bude nepovoljna po profesorku i ona podnese ostavku, kako smo čuli da je nagoveštavala, da li će popunjavanje njenog mesta predstavljati problem za fakultet?

Kod nas je običaj da ukoliko neko od profesora ode u penziju, na tu katedru primimo nekog od mladih saradnika. Ukoliko profesorka odluči da napusti Biološki fakultet, njena katedra će da vidi da li je potreban nastavnik ili asistent i doneti odluku o postupku za izbor novog saradnika. Mi imamo mlade kadrove, oni su nam bili velika pomoć u nastavi u ovom projektnom ciklusu, ali nažalost nemamo dovoljno mesta. Mi ne možemo da zapošljavamo nove ljude, jer se finansiramo po broju studenata, ministarstvo nam svake godine određuje koliko nam sleduje nastavnog i nenastavnog osoblja i ako imamo više od toga, moramo da ih finansiramo iz sopstvenih prihoda – kaže dekan dr Jelena Knežević-Vukčević.

--------------------------------------------------------------------

Sastanak katedre zbog pisanja „Politike”

– Kako je informacija o postupku koji se pred Komisijom za profesionalnu etiku BU vodi protiv profesorke Lidije Radenović pisanjem vašeg lista postala javna, smatrao sam da na redovnom sastanku katedre čiji sam šef, a profesor Radenović član, treba da iznesem kratku informaciju o postupku u cilju zaustavljanja eventualnih glasina ili poluinformacija – objasnio nam je docent dr Miroslav Živić.

Profesor je rekao i da članovi „nisu davali vrednosnu ocenu samih događaja, donosili bilo kakve odluke ili glasali u vezi sa njima, smatrajući da treba sačekati sud Komisije za profesionalnu etiku BU”.

Izvor: Politika

Objavljeno: 7.3.2015.