Novosadski fakulteti ne povećavaju školarine, ali ni ne ukidaju troškove

Nijedan fakultet Univerziteta u Novom Sadu neće od nove školske godine dizati visinu školarine, ali se čini da neće ni ukidati dodatne troškove studiranja.

Novosadski fakulteti ne povećavaju školarine, ali ni ne ukidaju troškove

Nakon najava da će pojedini fakulteti u Beogradu dizati školarine, pravdajući taj potez postojećom inflacijom, 021 saznaje da se školarina na novosadskim fakultetima u sklopu UNS od 1. oktobra neće povećavati. Takođe, studentima će, kako se navodi u novoj odluci o troškovima studiranja, biti besplatna prijava ispita "u prvom ispitnom roku".

Međutim, iako odluka definiše koje sve usluge spadaju u školarinu, sporan je član 4. kojim se fakultetima dozvoljava da naplaćuju "druge administrativne i materijalne troškove od budžetskih studenata i od studenata koji plaćaju školarinu" u visini koju sami odrede. Ovu slobodu su fakulteti imali i ranije, a upravo zbog toga su i naplaćivani dodatni troškovi, poput overe semestra, naplate razgovora sa dekanima, prijave ispita, usluge biblioteke i čitaonice i "administrativni troškovi".

Nakon višednevnih pokušaja da u Rektoratu dobijemo detaljno objašnjenje - šta je ukinuto, a šta nije, stigao nam je odgovor da je "Senat Univerziteta u Novom Sadu na sednici u četvrtak doneo jednoglasnu odluku da se ne povećavaju školarine studentima za 2015/2016. godinu".

"Iako su školarine na Univerzitetu u Novom Sadu znatno manje nego na Beogradskom, na ovaj način smo ispoštovali dogovor sa studentima, uvažili tešku socijalnu situaciju u društvu, kao i princip društvene odgovornosti", navodi se u pisanom odgovoru v.d. rektora UNS Radovana Pejanovića, dostavljenom 021. U Rektoratu nisu precizirali na koji način je Radna grupa, formirana kako bi se ukinuli dodatni troškovi studiranja, tačno ukinula te namete, koje je i ministar prosvete Srđan Verbić proglasio neopravdanim i nezakonitim.

Pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov kaže za 021.rs da je pohvalno to što Univerzitet u Novom Sadu nije povećavao školarine, te da je i samo ministarstvo ranije poslalo poruku da neće dati pozitivan komentar na bilo kakvo povećanje nameta. Međutim, Šuvakov navodi da ministrarstvo nije u mogućnosti da reaguje u ovoj situaciji dalje od preporuke, ali da postoje kaznene odredbe ukoliko fakulteti budu odstupali od odluka univerziteta.

"Po zakonu, univerziteti donose odluku kojom definišu šta je to što se smatra redovnim delom nastave. Sve ostale stvari mogu i ne moraju da se naplaćuju od strane fakulteta. Ministarstvo u ovom trenutku nije u mogućnosti da na bilo koji način ispravi nepravdu, a od studenata dobijamo informacije i slažemo se sa njima da neke stvari, koje su deo redovnih procesa studiranja, poput overe semestra ili upisa godine, ne smeju da budu tretirane posebno", kaže Šuvakov i dodaje da je ministarstvo posebno zabrinuto kada se dešava da studenti sa najboljim prosecima do kraja studija plaćaju ogromne sume za razne troškove, što nije pravedno, niti je po definiciji budžetskog studiranja.

"Međutim u planu je promena zakona o visokom obrazovanju, sa fokusom na finansiranje. Trebalo bi posebno da se definiše šta studenti plaćaju, ne samo kada su u pitanju dodatni troškovi, već i kada imate rangiranje koje može da dovede da student zbog pola boda ispadne sa budžeta, pa možda odustane od studija jer ne može da plaća školarinu", kaže Šuvakov za naš portal i dodaje da studenti moraju da se organizuju i kroz parlament izvrše pritisak na Univerzitet da uspostavi red. "Uloga Univerziteta treba da bude značajnija, jer univerziteti mogu da limitiraju fakultete u donošenju samostalnih odluka, a to često ne čine", smatra Šuvakov.

Inače, u formiranju ove odluke Univerziteta u Novom Sadu učestvovali su i predstavnici studenata, sa kojima je postignut konsenzus.  Međutim, predsednik Saveza studenata Medicinskog fakulteta Aleksandar Kobilarov kaže za 021 da studentima ovog fakulteta čak ne odgovara ova odluka, jer oni svakako nisu plaćali prijavu ispita.

"Postavlja se pitanje da li ova odluka nama umanjuje prava na fakultetu. Nama ovo apsolutno ne odgovara. Mi četiri puta imamo pravo da besplatno izađemo na ispit, a peti put plaćamo 1.500 dinara. To nam odgovara, a ne da samo jedan rok bude besplatan, a ostali rokovi da se naplaćuju", kaže Kobilarov i dodaje da je još jedna besmislica plaćanje uverenja o redovnom studiranju, koje se na nekim fakultetima naplaćuje, a na nekima je potpuno besplatno.

Podsetimo da je Univerzitet u Novom Sadu sredinom februara formirao Radnu grupu za ukidanje dodatnih troškova studiranja, koja je na zasedanjima raspravljala o promeni pravilnika o redovnim uslugama studiranja u cilju ukidanja dodatnih troškova. Trebalo je da izmene prate preporuke Ministarstva prosvete o ukidanju dodatnih troškova studiranja, koje je prihvatio i zajedno sa UNS usvojio i Univerzitet u Beogradu.

Dodatni troškovi studiranja godinama su razlog nezadovoljstva novosadskih studenata. Overa semestra, prijave ispita, administrativni troškovi, uverenja o studiranju, razgovori sa dekanima, ali i troškovi izrade završnih radova samo su neki od dažbina koje studenti plaćaju, a ne znaju u koje svrhe novac ide. 

Izvor: Portal 021

Objavljeno: 31.3.2015.