Plagiranje je uzročnik lošeg stanja u obrazovanju

Neophodna je oštrija borba protiv plagiranja naučnih radova, i to insistiranjem na uvođenju principa akademske čestitosti, istakao je u Nišu narodni poslanik i potpredsednik Nove stranke Vladimir Pavićević, jedan od predlagača izmena Zakona o obrazovanju.

Plagiranje je uzročnik lošeg stanja u obrazovanju

Plagiranje naučnih radova, kako je istaknuto na okruglom stolu "Zakon o visokom obrazovanju - prednosti i mane" na Pravnom fakultetu, jedan je od uzročnika lošeg stanja u sistemu visokog obrazovanja.

Pavićević, inače profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, podsetio je na najnoviju Rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji u kojoj se navodi da srpske institucije i akademska zajednica nisu uspele da se izbore sa velikim problemom plagijata.

Stoga je, smatra on, neophodno uvođenje "principa akademske čestitosti", što „podrazumeva da svaka osoba koja piše naučne radove to čini samostalno, uvažavajući tuđa autorska prava“.

"Umesto toga, mi ovde imamo poplavu plagijata! Veliki je broj ljudi koji su na nepošten način stekli zvanja i diplome i, umesto da budu kažnjeni, oni bivaju promovisani u ministre i gradonačelnike" - istakao je Pavićević. 

Kao značajni problem vidi i "polovičnu primenu" Bolonjske deklaracije u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji, za šta, prema njegovom mišljenju,odgovornost pre svega snose univerzitetski nastavnici.

Pavićević je objasnio da Bolonjski sistem počiva na važnim principima kao što su kontinuirano učenje, kontinuiran rad nastavnika sa studentima, insistiranje na jednakoj važnosti znanja i veština i mobilnosti studenata i nastavnika.

"Koji god od ovih principa da uzmemo kao neku vrstu merenja dokle smo stigli sa Bolonjom, vidimo da nismo stigli nikuda. Smatram da su ključni kočničari u konačnoj primeni Bolonjskog sistema univerzitetski nastavnici koji u najvećem broju nisu zainteresovani za ozbiljan i odgovoran rad sa studentima" - zaključio je Pavićević.

Kaže da nastavnici treba da studente tretiraju kao "centar svemira", a da ih oni umesto toga "raznim mehanizmima i načinima zaobilaze".

Podsetimo, Zakon o visokom obrazovanju ne bavi se plagijatima, tako da su,u slučaju da do njih dođe, sankcije prepuštene statutima univerziteta i fakulteta.

Izvor: Južne vesti

Objavljeno: 30.3.2015.