POD LUPOM: Na stotine doktorata u Srbiji ne važi?!

Ovo se može desiti jer mnogi profesori Univerziteta nisu objavili naučni rad u SCI, a bili su mentori na izradi doktorskih radova.

POD LUPOM: Na stotine doktorata u Srbiji ne važi?!

BEOGRAD - Zbog toga što mnogi redovni profesori Univerziteta u Beogradu nisu objavili nijedan naučni rad u najrelevantnijem časopisu Social sciences citation index (SCI), a bili su mentori na izradi doktorskih radova, na stotine doktorata biće poništeno.

Udruženje za borbu protiv korupcije „Obruč“, nastalo na inicijativu Verice Barać, uputilo je pismo rektoru Univerziteta u Beogradu Vladimiru Bumbašireviću, u kojem zahtevaju da se takvi slučajevi provere, pogotovo na doktorskim studijama društvenih nauka kako bi se poštovao Zakon o visokom školstvu i Kriterijum za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.

Predsednik ovog udruženja Nenad Ilić za Kurir kaže da su slobodnim odabirom krenuli od člana Komisije za izbor u naučna zvanja pri Ministarstvu nauke, prosvete i tehnološkog razvoja koji je ujedno i profesor na Pravnom fakultetu - Ðorđa Ignjatovića.
- On je taj koji određuje ko će postati naučnik, a pored toga, kao profesor prava poznaje zakon. Pregledali smo bazu podataka COBSON i utvrdili da on nema nijedan naučni rad, tako da nije mogao da obavlja funkcije na kojima se nalazi. Ne može da bude ni docent, a kamoli mentor.

Ilić kaže da ako se ovo potvrdi, protiv Ignjatovića će biti podneta krivična prijava. Prozvani profesor ostao je nedostupan za razgovor, a na naše pozive nije odgovorio ni rektor Bumbaširević.

Iz Ministarstva prosvete nisu nam odgovorilo koliko je doktorata pod lupom, ali su rekli da je Konferencija univerziteta Srbije, prema važećem zakonu, ta koja uređuje minimalan kriterijum za izbor nastavnika u zvanja, ali da to nisu uradili. Dodaju da će strategijom razvoja obrazovanja do 2020. ova oblast biti uređena.

Izvor: Kurir

Objavljeno: 11.6.2015.