DRI: Pravni fakultet protivzakonito isplaćivao plate

Pravni fakultet u Beogradu je za plate i doprinose zaposlenih u 2014. godini iz budžeta mimo zakona isplatio oko 25,5 miliona dinara jer nije primenio zakonom utvrđene koeficijente i osnovice za obračun zarada, objavila je Državna revizorska institucija (DRI).

DRI: Pravni fakultet protivzakonito isplaćivao plate

U izvešaju DRI o reviziji poslovanja Pravnog fakulteta navedeno je da je ta institucija mimo zakona isplatila 17,7 miliona dinara iz sopstvenih sredstava za nagrade zaposlenima, njih 181, ali ne za godine rada koje se smatraju jubilaranim za zaposlenog, već povodom 175 godina od početka rada Liceja i izbora prvog rektora.

Revizori su utvrdili da je Pravni fakultet isplatio autorske naknade u iznosu od 7,4 miliona dinara, a da u ugovorima o autorskim delima nije precizirano koje je autorsko delo predmet ugovora i nisu ugovoreni način i rokovi plaćanja naknade za autorsko delo i predaju autorskog dela.

Pravni fakultet je suprotno Zakonu o javnim nabavkama ugovorio nabavke u vrednosti 5,5 miliona dinara, za potrebe praktične nastave, kopiranja, zakupa sportskih sala za rekreaciju i nabavke karata za prevoz i smeštaj na službenom putu.

Objavljeno: 3.11.2015. godine

Izvor: N1