Optužba za plagijat doktorske disertacije na Rudarsko – geološkom fakultetu

Optužena je vanredna profesorka Rudarsko-geološkog fakulteta Vesna Karović Maričić.

Optužba za plagijat doktorske disertacije na Rudarsko – geološkom fakultetu

Grupa autora koji su se potpisali kao Naftni tim Srbije iznela je optužbe da je vanredna profesorka Rudarsko-geološkog fakulteta Vesna Karović Maričić plagirala svoju doktorsku tezu i nekoliko naučnih radova.

Obrazloženje ovih tvrdnji možete pronaći ovde.

Ovi autori su svoje optužbe podneli u pisanoj formi na više adresa i nadležnih institucija.

Izvor: Akademomer

Datum objavljivanja:  28. april 2016.