Kazna Educonsu zbog doktorata Tabakovićeve

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kaznio je privatni Univerzitet "Educons" iz Sremske Kamenice sa 20.000 dinara jer odbija da novinarima CINS-a dostavi kopiju doktorata guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković. Educons demantuje da ne žele da dostave doktorat.

Kazna Educonsu zbog doktorata Tabakovićeve

U saopštenju CINS-a se navodi da privatni Univerzitet Educons duže od dve godine odbija da dostavi kopiju doktorata guvernerke Narodne banke Srbije.

Poverenik je 30. maja 2016. godine Educonsu naložio da u roku od tri dana dostavi kopiju doktorata, pod pretnjom novčane kazne od 20.000 dinara.

Novinari CINS su u aprilu 2014. godine Educonsu poslali zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i tražili kopiju doktorske disertacije koju je Jorgovanka Tabaković odbranila 2011. godine.

Predstavnici Univerziteta prvobitno su odbili da dostave kopiju doktorata, uz obrazloženje da ne poseduju disertaciju u elektronskoj formi, iako je u zahtevu jasno naznačeno da je tražena štampana ili elektronska kopija dokumenta.

Novinarki CINS je predloženo da dođe u Sremsku Kamenicu i ostvari uvid, ali je posle toga niko sa Univerziteta nije kontaktirao radi dogovora.

U septembru 2014. godine novinarka CINS je ponovo tražila ostvarivanje prava na pristup informacijama, a sledećeg meseca generalna sekretarka Univerziteta Zorka Čičić poslala je odgovor u kome, između ostalog, piše:

"Iako vaše pasionirano angažovanje pomalo insinuira na postojanje pozadine, mi ne želimo da poverujemo da vi kao mlada žena možete biti frontmen bilo koje zainteresovane grupe, niti da biste na takvu ulogu pristali."

"Uslovi za dostavljanje doktorata"

Još je navedeno da će doktorat biti dostavljen, ali pod određenim uslovima.

"Morali biste nam dostaviti imena i kompetencije osoba koje bi se bavile analizom predmetne disertacije, a onda bismo mi na osnovu toga zatražili mišljenje komisije za akreditaciju o kompetentnostima tih ljudi, kako bismo bili sigurni u kvalitet analize, jer nam je zajednički interes da se to valjano prouči."

Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, sledeća kazna Univerzitetu, ukoliko ne dostave doktorat, iznosiće 180.000 dinara, ukazuje CINS.

Predstavnica Univerziteta Educons je napisala i sledeće: "Mi smo još letos, radi naše potvrde, angažovali nekoliko stručnjaka van naše institucije, iz oblasti koju obrađuje disertacija i zatražili nezavisnu ocenu napisanog sadržaja."

Čičić je obećala da će novinarku CINS obavestiti o nalazima rezultata ove analize, ali se to nije dogodilo, već je na adresu Centra stiglo pismo Educonsa u kome se nalazio njihov promotivni materijal.

Zbog uslova koje je Univerzitet postavio, a koji je suprotan Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, novinarka CINS je predočila da će se žalbom obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Educons: Nije tačno da odbijamo da dostavimo doktorat

Na ovu vest reagovali su sa Univerziteta Educons. Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

Vest koju ste objavili je netačna i treba da glasi: Univerzitet Educons je kažnjen samo zato što je želeo da zaštiti instituciju od političkih obračuna, jer je uplitanje politike u sferu visokog obrazovanja suprotno i zakonu i tekovinama savremenog i demokratskog društva.

Molim Vas da sa vesti uklonite ovu neistinitost. Nije tačno da Univerzitet odbija da dostavi doktorat i to smo u više navrata istakli i gospođi Milivojević i Kancelariji poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti.

Dobro ste istakli da Univerzitet ima propisane uslove kojima ne traži ništa posebno, već samo želi da se zaštiti od mogućih zloupotreba, imajući pri tome u vidu vreme u kome svi živimo i radimo.

Iz Vašeg naslova se može naslutiti da postoji namera da nekoga štitimo ili da nismo transparentni, što sigurno nije tačno. Upravo je obrnuto. Nije nam važno kako se ko zove, niti da li je vršilac bilo kakve javne funkcije.

Što se tiče Vašeg navoda da niko nije kontaktirao Vašu novinarku kada su urađene nezavisne recenzije, ističem da ni nas niko nije kontaktirao da zatraži recenzije, koje su dostupne javnosti na uvid. A što se tiče Vaše novinarke, u dvogodišnjoj prepisci sa Kancelarijom poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, konstantno smo pozivali da se preuzme doktorat.

Takođe smo naveli da su na Univerzitetu Educons uvedene stroge kontrole postupka izrade doktorskih disertacija sa precizno definisanim procedurama i obezbeđenim programom za utvrđivanje plagijarizma, kojem je podvrgnuta i doktorska disertacija gospođe Jorgovanke Tabaković, čiji se autentični izveštaj nalazi na Univerzitetu, o čemu je obaveštena i Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, a koji takođe niko nije zatražio.

Smatramo da niste postupili profesionalno i da ste paušalno i sa nepotrebnim prizvukom tendencioznosti objavili netačnu informaciju.

Bilo bi mnogo korisnije da ste prvo došli na Univerzitet i uverili se u ovo što Vam pišemo, kao i u mnoge druge rezultate rada naše institucije i to objavili kao moderno dostignuće u visokom obrazovanju.

Molim Vas da odmah objavite ove navode, jer ćemo u suprotnom smatrati da postoje tendenciozne namere koje su u suprotnosti sa objektivnim izveštavanjem.

Inače, svi doktorati odbranjeni na Univerzitetu Educons posle 01. oktobra 2014. godine su skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju javno dostupni i nalaze se u repozitorijumu na sajtu Univerziteta Educons i u Centralnom repozitorijumu koje vodi nadležno Ministarstvo, što ide u prilog našim namerama za transparentnost i javnost u radu Univerziteta.

Izvor: N1
Datum objavljivanja: 9.6.2016.