Odgovor Univerziteta povodom optužbi za plagijat doktorske disertacije

Optužena je vanredna profesorka Rudarsko-geološkog fakulteta Vesna Karović Maričić.

Odgovor Univerziteta povodom optužbi za plagijat doktorske disertacije

Grupa autora koji su se potpisali kao Naftni tim Srbije iznela je optužbe da je vanredna profesorka Rudarsko-geološkog fakulteta Vesna Karović Maričić plagirala svoju doktorsku tezu i nekoliko naučnih radova.

Obrazloženje ovih tvrdnji možete pronaći ovde.

Odgovor Univerziteta možete pročitati ovde, a u dopisu se ističe kako će se sve sumnje u originalnost doktorske disertacije i stručnih radova prof. Vesne Karović Maričić razmatrati nakon usvajanja odgovarajućih opštih akata kojima će biti regulisana ova oblast.