„Not jet” za univerzitet Muamera Zukorlića

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru ne može da upisuje studente ni na jedan od 17 studijskih programa na osnovnim, master i doktorskim studijama, osim za engleski jezik – jednoglasna je odluka Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (NSVO).

„Not jet” za univerzitet Muamera Zukorlića

 

Isti profesor predaje i na informatici, ekonomiji, pravu, pedagogiji i psihologiji • Direktor državne uprave Crne Gore je u Novom Pazaru zaposlen sa 100 odsto norme • Pronađeni slučajevi da je profesor magistrirao i doktorirao u roku od mesec i po dana • Profesorka je izabrana u redovno zvanje a bila je član sopstvene komisije za izbor… 

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru ne može da upisuje studente ni na jedan od 17 studijskih programa na osnovnim, master i doktorskim studijama, osim za engleski jezik – jednoglasna je odluka Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (NSVO). Ovo telo je na jučerašnjoj sednici odlučivalo o slučaju univerziteta Muamera Zukorlića, predsednika skupštinskog odbora za obrazovanje, koji se žalio na prethodna rešenja o odbijanju Komisije za akreditaciju.

Podsetimo, pre nekoliko nedelja, Zukorlić, koji je 2003. osnovao Internacionalni univerzitet, a sada se pojavljuje samo u funkciji predsednika, izjavio je da će njegov univerzitet ovoga puta sigurno dobiti akreditaciju.

Argumenti kojima su odbijene žalbe su nerešeno pitanje boravka profesora koji su strani državljani, kao i broj profesora koji su doktorska zvanja stekli upravo na ovom univerzitetu koji nema akreditaciju. Izneto je i pregršt pikantnih detalja: jedan isti profesor predaje i na informatici, ekonomiji, pravu, pedagogiji i psihologiji, jedan direktor državne uprave Crne Gore je u Novom Pazaru zaposlen sa 100 odsto norme, u kartonima nastavnika su pronađeni slučajevi da je profesor magistrirao i doktorirao u roku od mesec i po dana, jedna profesorka je izabrana u redovno zvanje a bila je član sopstvene komisije za izbor…

Jednoglasno su odbijene žalbe na rešenja o odbijanju Komisije za akreditaciju (KAPK) za studijske programe: bosanski jezik i bošnjačka književnost (osnovne studije), srpski jezik i književnost (osnovne), nemački jezik i književnost (osnovne), jezik i književnost (master), vaspitač dece predškolskog uzrasta (osnovne i master studije), psihologija (osnovne), primenjena psihologija (master), ekonomija (osnovne i master studije), informatika (osnovne), čak i pravo (osnovne i master, koji je bio prvi i jedini akreditovan na čitavom univerzitetu).

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru se takođe žalio i Upravnom sudu, po prethodnim rešenjima koji su odbili KAPK, a potom i Nacionalni savet za visoko obrazovanje, tako da su neki studijski programi vraćeni na ponovo odlučivanje NSVO. Međutim i tu je epilog bio isti: odbijeni su ponovo primenjena umetnost, ekonomija i nemački jezik, dok je informatika ostavljena za sledeću sednicu jer je došlo do zabune. Članovima saveta nije bilo jasno da li se žalba odnosila na doktorske ili diplomske studije, jer su skraćenice slične (DS, DAS), a pošto u dokumentaciji nije bilo teksta žalbe, savet je odlučio da prvo proveri o čemu je u ovom slučaju zapravo reč.

Svi izvestioci saveta, koji su bili razvrstani po oblastima, imali su gotovo identičnu argumentaciju: da je dokumentacija bila aljkava, nepotpuna, dešavalo se da se na primer u programu informatike spominje sedam puta ekonomija ili umesto Univerziteta u Novom Pazaru navodi Prirodno-matematički fakultet u Nišu.

Navođeni su i primeri kako predmet primena računara u matematici nema ni jedan jedini čas vežbi, da ima profesora bez ijednog objavljenog rada u kategorizovanim časopisima, da informatičari predaju društvene nauke i obrnuto, da su sve knjižice za profesore strane državljane overene dan pre predaje materijala Komisiji za akreditaciju. Primećeno je i da je na primer na jednom broju radnih knjižica isti datum i navedeno ovo angažovanje kao prvo zaposlenje, bez obzira na godine života, tako da je više članova NSVO reklo da je ovde došlo do očigledne zloupotrebe zapošljavanja stranih državljana.

Jedini studijski program koji u ovom trenutku ima „zeleno svetlo” najviših prosvetnih organa Srbije je engleski jezik i književnost i to osnovne akademske studije (od 19. juna 2015. godine).

Problem pravi i struktura domaćih profesora, od kojih su većina doktorirala upravo na, kako je rečeno, univerzitetu koji nema dozvolu za rad. Primera radi, na nemačkom jeziku od 21 profesora, čak 12 je doktoriralo u Novom Pazaru, a devet je iz inostranstva.

Kako ne bi bilo zabune zašto je neka rešenja poništio Upravni sud, naglašeno je da je reč o nepravilnim pravnim formulacijama prvo Komisije za akreditaciju, a potom i NSVO koji ih je prepisao, tako da je dogovoreno da se dodatno angažuju pravnici kako se ovakvi propusti ne bi više dešavali.

Izvor: Politika

Datum objavljivanja: 25.10.2016.